Werkbelevingsdag voor mensen met extra ondersteuningsnood
Vlaanderen en Brussel
36
Aangemelde
bedrijven
DUOday is meer dan ooit opstap naar werk in tijden van arbeidskrapte 528 personen met extra ondersteuningsnood nemen deel aan werkbelevingsdag Op donderdag 26 april nemen 528 werkzoekenden met extra ondersteuningsnood omwille van sociale, medische, psychische, sensorische en fysieke redenen of leermoeilijkheden deel aan een unieke werkontdekkingsdag: DUOday. In heel Vlaanderen en Brussel gaan ze aan de slag in 394 bedrijven. Komende donderdag werken ze samen met werknemers in bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen. Deze duobaan betekent voor zowel werkzoekenden als voor werkgevers en hun werknemers een echte opportuniteit. De werkgevers en hun werknemers maken kennis met de inzet en vaardigheden van de werkzoekenden. De werkzoekenden krijgen de kans om hun talenten te tonen en kunnen hun beeld van een bepaalde job toetsen aan de realiteit. DUOday vindt komende donderdag in heel Vlaanderen en Brussel plaats. Ook Wallonië en Duitstalig België nemen deel. Vanaf dit jaar nemen bovendien heel wat Europese landen deel: Frankrijk, Duitsland, Ierland, Noord-Ierland, Schotland, Zweden, Finland, Portugal, Luxemburg… Aantal Niet-Werkende Werkzoekenden stijgt In heel Vlaanderen daalt het aantal werkzoekenden in vrijwel alle categorieën. Dit is evenwel niet het geval voor personen met een extra ondersteuningsnood omwille van sociale, medische, psychische, sensorische en fysieke redenen of leermoeilijkheden. Aan de hand van de cijfers over de laatste 5 jaar, op basis van de jaargemiddelden, zien we zelfs een stijging van het aantal Niet-Werkende Werkzoekenden (NWWZ). Voor het totaal is er een stijging tussen 2013 en 2017 met 3960 eenheden (33.180-29.220). Die stijging is voor het overgrote deel een stijging van het aantal 50-plussers (+ 3.523). Er is ook een stijging bij de 25-50’ers, maar veel geringer (+ 594) en bij de < 25-jarigen is er zelfs een lichte daling (-156). De andere NWWZ zijn over dezelfde periode gedaald van 192.681 naar 179.496 (jaargemiddelden). Dit is -7%, daar waar het aantal werkzoekenden met extra ondersteuningsnood stijgt met bijna 14%. Het mag dan al zo zijn dat de stijging van het aantal werkzoekende met extra ondersteuningsnood zich vooral bij de ouderen voordoet. Wellicht is een van de oorzaken een aantal verschuivingen uit andere statuten. Maar, ook het aantal 25-50-jarigen stijgt nog en de daling bij de jongeren kan dit niet compenseren. Er is dus weinig reden tot hoerageroep Markt schreeuwt om arbeidskrachten De arbeidsmarkt in Vlaanderen wordt steeds krapper: het aantal vacatures stijgt, terwijl het aantal werkzoekenden afneemt. Er staan heel wat jobs open in zeer diverse sectoren en regio’s. Een vaak gebruikte indicator om de arbeidsreserve in kaart te brengen, is de werkloosheidsgraad. Heel wat potentiële arbeidskrachten en beschikbaar arbeidsvolume worden echter niet opgenomen in de werkloosheidscijfers. Het gaat bijvoorbeeld om werkenden die ruimer ingezet kunnen worden en om niet-beroepsactieven die mits bijkomende faciliteiten of gerichte ondersteuning toch inzetbaar kunnen worden. Indien we erin slagen om al deze potentiële arbeidskrachten aan de slag te krijgen, dan zou de Vlaamse werkzaamheidsgraad van 72% kunnen stijgen naar 78,5%. (Bron: Steunpunt Werk: http://www.steunpuntwerk.be/node/3749) DUOday als opstap naar werk De ervaringen die opgedaan worden tijdens Duoday bij zowel werkgevers als werkzoekenden met extra ondersteuningsnood kunnen mee helpen om de werkzaamheidsgraad te verhogen. Wannes Marivoet, Vlaams coördinator van DUOday en actief bij GTB, het gespecialiseerd Team Bemiddeling verduidelijkt: “Veel vacatures geraken niet ingevuld. Dankzij DUOday ontdekken deelnemende bedrijven wat mensen met een extra ondersteuningsnood kunnen betekenen voor hun organisatie of bedrijf. De werkzaamheidsgraad van mensen met een extra ondersteuningsnood ligt rond de 40%, tegenover dik 72% voor de rest van de actieve bevolking. Wij willen dan ook met DUOday een substantiële bijdrage leveren om dat aantal te verhogen en tevens inspelen op de groeiende vraag naar geschikt personeel bij veel ondernemingen. Het onbenutte potentieel aan de zijlijn van de arbeidsmarkt tot die arbeidsmarkt toeleiden, is onze grote ambitie.” Over DUOday DUOday wordt in Vlaanderen in 2018 voor de 9de keer georganiseerd als werkbelevingsdag voor personen met extra ondersteuningsnood door GTB, het Gespecialiseerd Team Bemiddeling, en zijn partners: Werkplekarchitecten – vereniging van de Vlaamse niet-winstgedreven organisaties die mensen coachen, opleiden en begeleiden op de werkplek UNIZO - Unie van Zelfstandige Ondernemers VOKA - Vlaams netwerk van ondernemingen VERSO - Vereniging voor social profit ondernemingen VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding U kunt komende donderdag doorlopend de vele impressies van overal te lande volgen op www.facebook.com/DUOday of op www.twitter.com/DUOdag. Heel wat bedrijven en organisaties gaven ons aan dat de pers welkom is op de werkvloer tijdens DUOday. Aarzel niet om ons te contacteren wanneer u een bedrijfsbezoek wenst te brengen en ervaringen van op de vloer wilt optekenen. We brengen u dan in contact met werkgevers en werkzoekenden uit uw regio.


Bron : VDAB - Arvastat
Contactpersonen DUOday

Coördinatie Vlaanderen - Wannes Marivoet
GSM +32 472 98 03 00
wannes.marivoet@gtb.be

Provincie Antwerpen - Han Willemsens
GSM +32 479 12 49 66
han.willemsens@gtb.be

Provincie Limburg - Heidi Kerkhofs
GSM +32 474 95 17 26
heidi.kerkhofs@gtb.be

Provincie Oost-Vlaanderen - Dominik De Pelsemaeker
GSM +32 471 70 00 44
dominik.depelsemaeker@gtb.be

Provincie Vlaams-Brabant - Nathalie Peeters
GSM +32 499 53 56 05
nathalie.peeters@gtb.be

Provincie West-Vlaanderen – Brenda Cordy
GSM +32 473 89 66 54
brenda.cordy@gtb.be